Oboznámte sa so službami, ktoré pre Vás vieme zrealizovať.

Ponúkame viacero služieb a produktov pre farmaceutický priemysel. Špecializujeme sa na vývoj softvéru, tvorbu a prácu s databázami, aplikáciami, vieme spracovať dáta, zanalyzovať ich a štatisticky vyhodnotiť. Okrem týchto služieb vyvíjame a realizujeme aj individuálne riešenia podľa požiadaviek klienta.

Vývoj aplikácií

CRM systémy, aplikácie pre manažment transferových objednávok, vzdelávacích aktivít či evidenciu nepeňažných plnení.

Chcem sa dozvedieť viac

Spracovanie dát

Spracovanie predajných hlásení, ad hoc reporty, monitoring skladových zásob a dátové analýzy.

Chcem sa dozvedieť viac

Marketingové produkty

Prieskumy trhu, direct mailing a produkty pre kontinuálne vzdelávanie na webe.

Chcem sa dozvedieť viac

Služby call centra

Telemarketing a služby telefonických obch. zástupcov s vlastnou databázou lekárov a zdravotníckych zariadení.

Chcem sa dozvedieť viac

Tvoríme aplikácie.

Vyvíjame aplikácie pre efektívnu prácu vo farmaceutickom segmente. Máme riešenia pre platformy Windows, OS X, iOS a Android. Zoznámte sa s našimi už existujúcimi riešeniami pre field force a marketing!

Zisti viac

Vyvíjame CRM systémy, aplikácie pre manažment transferových objednávok, vzdelávacích aktivít či evidenciu nepeňažných plnení.

Zaoberáme sa vývojom offline a online aplikácií. Klienti profitujú z našich dlhoročných skúseností nielen pri vývoji ale aj pri používaní a správe takýchto projektov.

Transferové objednávky

Aplikácia slúži na realizovanie transferovej objednávky priamo v lekárni a jej zaslanie na jedného zo zvolených distribútorov. Stav objednávky je možné sledovať priamo v aplikácií. Používateľ má možnosť sledovať stavy skladov ako aj dostupnosť vybraného tovaru u distribútorov. Aplikácia umožňuje nastavenie vlastných kampaní, evidenciu podmienok pre rôzne reťazce, lekárne ako aj mnoho ďalších funkcií.

Dostupné pre platformy:

CRM

CRM (Customer Relationship Management) je postavený na najnovších technológiách a umožňuje flexibilnú integráciu údajov. Je možné ho prispôsobiť na konkrétne požiadavky klienta. Ako jeden z mála CRM systémov je prepojený na validačné centrum – operátorov call centra. Takto je databáza lekárov a inštitúcii pravidelne aktualizovaná a telefonicky preverovaná.

Dostupné pre platformy:

Nepeňažné a peňažné plnenia

Vyvinuli sme pre Vás aplikáciu na vykazovanie výdavkov nepeňažných a peňažných plnení. Táto aplikácia umožňuje presnú evidenciu poskytnutých plnení a generuje reporty vo forme požadovanej úradmi SR (NCZI – Národné centrum zdravotníckych informácií, Daňový úrad) ako aj európskymi orgánmi (EFPIA). Naša webová aplikácia Vám ušetrí čas jednoduchým používaním a rýchlym vytvorením potrebných hlásení. Samozrejmosťou je generovanie výstupov aj do vlastných šablón podľa požiadavky klienta. V aplikácií sú zohľadnené zmeny v zákonoch (zákon č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach), ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2016.

e-kredit

Určená organizátorom vzdelávacích aktivít lekárov. e-kredit je offline aplikácia prepojená so SLK (Slovenská lekárska komora) a odosiela zoznamy účastníkov na schválenie. Udelené kredity sú automatický zaregistrované v SLK.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Rozhodujúce sú kvalitné dáta.

Skôr ako sa správne rozhodnete potrebujete zozbierať fakty, mať po ruke tie správne analýzy, adekvátne dáta. Už viac ako 25 klientov sa rozhoduje na základe našich dátových analýz.

Zisti viac

Poskytujeme spracovanie predajných hlásení, ad hoc reporty, monitoring skladových zásob a dátové analýzy.

Spracúvame dáta, ktoré naši klienti používajú pri svojej každodennej práci a pomáhajú im pri rozhodovaní, analýzach, nastavovaní predajných stratégií a rozvoji svojho biznisu.

e-pharmacies

Predajné hlásenia spracovávame v týždenných alebo mesačných cykloch podľa požiadaviek klienta. Predajné hlásenia sú spracované a odoslané klientovi v konsolidovanej forme do 48 hodín od doručenia posledného predajného hlásenia.

Ad hoc reporty a dátové analýzy

Individuálne reporty podľa požiadaviek klienta vytvárané z IMS údajov, SAPu alebo iných externých zdrojov, vrátane možností automatizovaného spracovania („na jeden klik“).

Monitoring skladových zásob

Pravidelné spracovanie skladových hlásení v týždennom alebo mesačnom cykle vo forme prehľadných reportov. Možnosť nastavenia a sledovania hraničných stavov zásob.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Marketingová komunikácia

Kontaktujte svojich klientov aktívne a pravidelne rôznymi komunikačnými kanálmi ako aj ich kombináciou. Pomôžeme Vám zvoliť ten najvhodnejší a zároveň najefektívnejší spôsob komunikácie, ktorý potrebujete.

Zisti viac

Realizujeme prieskumy trhu, ponúkame direct mailing a produkty pre kontinuálne vzdelávanie na webe.

Služby a produkty na podporu predaja riešime v koncepte viackanálovej komunikácie s koncovým klientom a použitím najmodernejších informačných technológií. Používame tieto nástroje, prípadne ich kombinácie.

Prieskum trhu

Poskytujeme komplexnú ponuku služieb marketingového výskumu od návrhu projektu, v ktorom zohľadňujeme potreby klienta až po samotnú realizáciu prieskumu. Kladieme dôraz na kvalitný zber dát, presné štatistické vyhodnotenie, zrozumiteľnú interpretáciu výsledkov, odporúčania a marketingové konzultácie pre komplexné riešenie projektu klienta.

Direct mailing

Oslovenie vybranej cieľovej skupiny pomocou adresných listových zásielok. Na oslovenie používame vlastnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Zabezpečujeme tlač, zabalenie ako aj podanie zásielky na pošte. Naša databáza je denne validovaná od roku 2008. Vďaka kvalitnej databáze máme vysokú úspešnosť doručenia zásielok. Návratnosť zásielok je max. do 2%.

WebKredit

Prevádzkujeme elektronický systém kontinuálneho vzdelávania pre rôzne špecializácie lekárov. Po úspešnom absolvovaní autodidaktických testov na webe môže lekár získať kredity. Vzdelávanie je akreditované SLK. Tento moderný spôsob vzdelávania prináša nižšie náklady na organizáciu on-line kurzov v porovnaní s organizovaním „živej“ akcie v teréne.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Marketing a predaj cez telefón

Komunikujte s existujúcim alebo potenciálnym klientom telefonicky. V krátkom čase získate informácie o potrebách trhu, predáte Váš produkt a získate spätnú väzbu z prostredia farmaceutického segmentu.

Zisti viac

Zabezpečujeme telemarketing a služby telefonických obchodných zástupcov s vlastnou databázou lekárov a zdravotníckych zariadení.

Naše call centrum je pripravené komunikovať Vami zadané správy vybranej skupine zdravotníckych pracovníkov. Dlhoročná prax a skúsenosti operátorov v oblasti farmaceutického sektora zaručujú kvalitu ako aj kompletnosť odovzdania správy resp. získania informácií.

Telemarketing

Odovzdanie marketingovej správy podľa vopred dohodnutého „scriptu“. Dôležitá správa je doručená vybranej skupine špecialistov rýchlo a kvalitne. Súčasťou služby je aj výber cieľovej skupiny špecialistov z našej validovanej databázy.

Telefonický reprezentant

Oslovenie netargetovaných lekární, ktoré reprezentanti už nenavštevujú alebo navštevujú menej často. Operátor realizuje predaj dohodnutých produktov a okrem toho je výstupom aj spätná väzba, ktorú je možné použiť na prípravu marketingových stratégií do budúcna.

Databáza lekárov a zdravotníckych zariadení

Vlastníme kvalitnú databázu lekárov a zdravotníckych pracovníkov na Slovensku ako aj v Českej republike. Databáza je pravidelne aktualizovaná operátormi call centra. Túto kvalitnú databázu Vám ponúkame aj v našich ďalších službách, produktoch a aplikáciách. S našimi operátormi viete realizovať nielen telefonický predaj, rýchle odovzdanie správy vybraným špecialistom, ale aj prieskum trhu na telefóne alebo tzv. „recall test“.

Chcete sa dozvedieť viac?

Kontaktujte nás

Pracujeme s dátami a rozumieme im.

Sme dynamicky rastúca spoločnosť, ktorá je na trhu už od roku 2008. Vyvíjame aplikácie a poskytujeme služby používané najmä vo farmaceutickom priemysle a zdravotníctve na Slovensku a v Českej republike. Máme dlhoročné skúsenosti s prácou s dátami, vývojom aplikácií, softwéru, a marketingových služieb. Našou ambíciou je poskytovať služby klientom, ktorí hľadajú nové a inovatívne riešenia vedúce k zefektívňovaniu práce a zvyšovaniu výnosov. Nové príležitosti na trhu sú pre nás výzvou. Vďaka svojim znalostiam, skúsenostiam a proaktívnemu prístupu sa snažíme o neustály vývoj a inováciu našich služieb a aplikácií, ktoré používate v každodennom živote. Naši klienti a ich spokojnosť s našimi službami a produktmi je pre nás dôležitá.

RNDr. Petra Miškovičová

Marketing Manager, Belupo

„Spolupracujeme so spoločnosťou KaratNet od roku 2012. Začali sme s produktom e-pharmacies a z dôvodu vysokej spokojnosti sme spoluprácu neskôr rozšírili o produkty Market Reaserch, Direct Mailing a Telemarketing. Oceňujeme najmä veľkú flexibilitu, proaktívnosť a profesionálny prístup. Sme veľmi spokojní s celkovou úrovňou pracovníkov: zodpovednosť, vysoká spoľahlivosť, komunikatívnosť, presné dodržiavanie stanovených podmienok.“

Ing. Milan Macura

Product Manager, Mylan s.r.o.

„So spoločnosťou KaratNet máme vybudovanú dlhodobú a širokú spoluprácu. Využívame najmä CRM systém s validovanou databázou, spracovanie distribútorských hlásení predajov a skladov, ako aj iné dátové služby. Zo strany KaratNetu sú služby poskytované vždy v dohodnutom termíne a s maximálne profesionálnym prístupom. Spoločnosť môžem odporučiť ako spoľahlivého partnera.“

Obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme.

Ak Vás naša ponuka zaujala alebo sa chcete dozvediet viac, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom tohto formulára, e-mailom alebo telefonicky.

Údaje označené hviezdičkou sú povinné.

KaratNet Slovakia s.r.o.

Kontaktná adresa: Komárovská 62, 821 06 Bratislava

Fakturačná adresa: Vrakunská 37, 821 06 Bratislava

IČO: 44064268, DIČ: 2022564159, IČ DPH: SK2022564159

Spracúvanie osobných údajov

V súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov (GDPR) sme vypracovali zásady spracúvania osobných údajov. Keďže naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie, chceli by sme Vás na tomto mieste informovať ako nakladáme aj s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Odporúčame prečítať si celú informáciu o spracúvaní osobných údajov a v prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasnosti, obráťte sa na našu zodpovednú osobu určenú na výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov:

Kto sme a aké osobné údaje spracúvame

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268 (ďalej len ako „KaratNet Slovakia“) pretože je to nevyhnutné za účelom poskytovania služieb, ktoré pre vás spoločnosť KaratNet Slovakia zaisťuje, tiež z dôvodu oprávneného záujmu a pre plnenie verejnoprávnych povinností tejto spoločnosti.

Cieľom týchto zásad je poskytnúť vám ako zákazníkom, obchodným partnerom a priaznivcom našej spoločnosti na nami ponúkané produkty a služby informáciu najmä o tom, akým spôsobom, na aké účely a akými subjektmi sa vaše osobné údaje spracúvajú.

Informácie sa použijú na tieto procesy spracúvania osobných údajov:

 • výber nových zamestnancov
 • obchodná komunikácia – komunikácia s dodávateľmi, odberateľmi
 • účtovná agenda
 • agenda sieťovej bezpečnosti
 • agenda skupiny podnikov
 • uplatňovanie práv dotknutej osoby
 • agenda spoločnosti, registratúry
 • agenda kontaktného formulára

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268 (ďalej len ako „KaratNet Slovakia“). Prevádzkovateľ poveril zodpovednú osobu. Kontakt na ňu je:

Účel, právny základ a doba spracúvania osobných údajov, príjemcovia

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné pre:

Účel spracúvania Právny základ spracovateľskej činnosti Kategórie dotknutých osôb Doba spracúvania osobných údajov Kategória príjemcov
Agenda výberu zamestnancov spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, ktorej zmluvnou stranou má byť dotknutá osoba; spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia súčasne nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov uchádzači o zamestnanie 6 mesiacov po skončení výberového konania subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
Účtovná agenda (spracúvanie osobných údajov v účtovnej dokumentácii) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov zamestnanci prevádzkovateľa, zamestnanci dodávateľov tovaru a služieb, klienti, zamestnanec 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, mesačné plány a výkazy, odsúhlasenie dodávateľov a odberateľov, mesačné odsúhlasenie účtov - 7 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú, bankové avíza, kurzové lístky - 5 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spracovateľ účtovnej agendy ABM audit s.r.o., Pri starej prachárni 14, 83104 Bratislava, Prevádzka: Pribinová 24,Topoľčany, IČO: 36540838; DIČ: SK2020138065
Obchodná agenda (spracúvanie osobných údajov na účely komunikovania s dodávateľmi, odberateľmi resp. na obchodnú komunikáciu) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: výkon podnikateľskej činnosti, realizácie obchodov, budovania vzťahov so zákazníkmi (starý, nový, potenciálny) dodávatelia, odberatelia, zamestnanci dodávateľov a odberateľov, komunikujúce fyzické osoby, zamestnanec 5 rokov po roku v ktorom bola komunikácia ukončená dodávatelia, odberatelia, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, spracovateľ účtovnej agendy ABM audit s.r.o., Pri starej prachárni 14, 83104 Bratislava, Prevádzka: Pribinová 24,Topoľčany, IČO: 36540838; DIČ: SK2020138065
Agenda sieťovej bezpečnosti (kontrola IT z pohľadu sieťovej bezpečnosti) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: KaratNet Slovakia ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať bežné osobné údaje zamestnancov spoločnosti, zamestnancov dodávateľov poskytujúcich podporu v systémoch, ako aj iných osôb, aby zabezpečil sieťovú bezpečnosť a bezpečnosť spoločnosti zamestnanec, zamestnanci dodávateľa 1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Astarta spol.s.r.o., Vranovská 61/30002, 852 58 Bratislava, Prevádzka: Čerešňová 54, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda
Agenda spoločnosti (vedenie agendy spoločnosti a zápis a oznámenie zmien do Obchodného registra SR a do Živnostenského registra SR) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzické osoby – konatelia, spoločníci 10 rokov po zániku spoločnosti subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Tea planet s.r.o., gen. Klapku 68/46,945 01 Komárno
Agenda registratúry správa registratúry, evidencia pošty spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z. z o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) fyzické osoby – odosielatelia a prijímatelia korešpondencie bežná korešpondencia 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, poštovné knihy 3 roky nasledujúce po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege, Astarta spol.s.r.o., Vranovská 61/30002, 852 58 Bratislava, Prevádzka: Čerešňová 54, 900 25 Chorvátsky Grob časť Čierna Voda
Agenda skupiny podnikov (poskytovanie osobných údajov na vnútorné administratívne účely v rámci skupiny podnikov) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: KaratNet Slovakia má záujem spracovávať údaje jednotlivých podnikov patriacich do skupiny podnikov bez jeho naplnenia by nebolo možné zabezpečiť spoluprácu medzi podnikmi skupiny Karatnet za účelom bezproblémového fungovania všetkých členov skupiny, čo by mohlo poškodiť majetok a dobrú povesť, ale aj obmedziť účasť prevádzkovateľa v hospodárskej súťaži. zamestnanci, klienti po dobu členstva v skupine podnikov subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, členovia skupiny podnikov KaratNet - materská spoločnosť KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava, IČO: 44064268; Allio s.r.o., Buková 27, 931 01 Šamorín, IČO:35776684; Telpon s.r.o., Kuzmányho 8, 010 01 Žilina, IČO: 48 062 839
Agenda vybavovania práv dotknutej osoby (evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) spracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce z Nariadenia a zo zákona č. 18/2018 Z. z. fyzické osoby uplatňujúce svoje práva ako dotknuté osoby 5 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege
Agenda kontaktného formulára (kontaktný formulár na webovom sídle na účely zaslania ponuky služieb) Ospracúvanie je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ. Oprávneným záujmom je: KaratNet Slovakia ako prevádzkovateľ má oprávnený záujem na spracúvaní bežných osobných údajov svojich starých, nových a potenciálnych zákazníkov (titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty) za účelom zaslania ponuky služieb a skontaktovania sa so všetkými aj potenciálnymi zákazníkmi na tento účel využíva okrem iného online formulár na svojom webovom sídle. fyzické osoby komunikujúce prostredníctvom kontaktného formulára 1 rok odo dňa doručenia dotazu prevádzkovateľ

Práva dotknutých osôb

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu. Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti KaratNet Slovakia poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť KaratNet Slovakia nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu), ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť KaratNet Slovakia podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť KaratNet Slovakia nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť KaratNet Slovakia podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené) v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania Vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti KaratNet Slovakia prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť KaratNet Slovakia môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov,
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby,
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu,
 • so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť KaratNet Slovakia o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti KaratNet Slovakia k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu , poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti KaratNet Slovakia

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • ak spoločnosť KaratNet Slovakia preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť KaratNet Slovakia potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred doručením Vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou KaratNet Slovakia
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť KaratNet Slovakia podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 3231 3214, e-mail: .

Ďalšie informácie o dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania sťažností nájdete na jeho oficiálnom webovom sídle: http://www.dataprotection.gov.sk.

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť KaratNet Slovakia poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť KaratNet Slovakia povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť KaratNet Slovakia tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti KaratNet Slovakia,
 • poštou na adrese: KaratNet Slovakia s.r.o., Vrakunská 12521/37, 821 06 Bratislava
 • e-mailom zaslaným na adresu:

Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade ak právny základ je súhlas, dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať.

Záverečné ustanovenia

Spoločnosť KaratNet Slovakia si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť KaratNet Slovakia si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie.

Týmto zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu: